Cáp điện thoại

Dây cáp điện thoại 100x2 (100 đôi) thiết diện 0.5mm - cáp treo có dầu chống ẩm

 • Model: FS-JF-LAP-SS-0.5x100pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Dây cáp điện thoại có dầu, bọc kim chống nhiễu, có gia cường, thiết diện 0.5mm, 100 đôi

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Dây cáp điện thoại 200x2 (200 đôi) thiết diện 0.5mm - Cáp treo có dầu chống ẩm

 • Model: FS-JF-LAP-SS-0.5x200pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Dây cáp điện thoại (day cap dien thoai) có dầu, bọc kim chống nhiễu, có gia cường, thiết diện 0.5mm, 200 đôi

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Dây cáp điện thoại 5x2 (5 đôi) thiết diện 0.5mm - Cáp treo có dầu chống ẩm

 • Model: FS-JF-LAP-SS-0.5x5pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Dây cáp điện thoại có dầu, bọc kim chống nhiễu, có gia cường, thiết diện 0.5mm, 5 đôi

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Dây cáp điện thoại 10x2 (10 đôi) thiết diện 0.5mm - Cáp treo có dầu chống ẩm

 • Model: FS-JF-LAP-SS-0.5x10pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Dây cáp điện thoại có dầu, bọc kim chống nhiễu, có gia cường, thiết diện 0.5mm, 10 đôi

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Dây cáp điện thoại 20x2 (20 đôi) thiết diện 0.5mm - Cáp treo có dầu chống ẩm

 • Model: FS-JF-LAP-SS-0.5x20pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Dây cáp điện thoại (day cap dien thoai) có dầu, bọc kim chống nhiễu, có gia cường, thiết diện 0.5mm, 20 đôi

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • {Giá: Liên hệ}
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • {Giá: Liên hệ}
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • {Giá: Liên hệ}
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • {Giá: Liên hệ}
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • {Giá: Liên hệ}
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • {Giá: Liên hệ}
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • {Giá: Liên hệ}
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • {Giá: Liên hệ}
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • {Giá: Liên hệ}
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • {Giá: Liên hệ}
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • {Giá: Liên hệ}
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • {Giá: Liên hệ}
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • {Giá: Liên hệ}