LG-Ericsson AriaSoho

Tổng đài LG-Ericsson ARIA SOHO-06-24

 • Giá: 8 590 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: ARIA SOHO-06-24
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 15 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  01 Khung chính 02 khe cắm, tích hợp sẵn 03 CO(ISDN) / 08 Ext Analog, hiển thị số.01 card AR-CSB316 mở rộng 03 trung kế 16 máy nhánh
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài LG-Ericsson ARIA SOHO-03-08

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài LG-Ericsson ARIA SOHO-03-16

 • Giá: 6 748 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: ARIA SOHO-03-16
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 15 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  01 Khung chính 03 khe cắm, tích hợp sẵn 03 CO(ISDN) / 08 Ext Analog, hiển thị số.01 Card AR-SLIB8 mở rộng 08 máy nhánh
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài LG-Ericsson ARIA SOHO-06-16

 • Giá: 7 278 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: ARIA SOHO-06-16
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 15 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  01 Khung chính 02 khe cắm, tích hợp sẵn 03 CO(ISDN) / 08 Ext Analog, hiển thị số.01 Card AR-CHB308 mở rộng 03 trung kế 08 máy nhánh
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài LG-Ericsson ARIA SOHO-09-32

 • Giá: 16 525 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: ARIA SOHO-09-32
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 15 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  01 Khung chính 02 khe cắm, tích hợp sẵn 03 CO(ISDN) / 08 Ext Analog, hiển thị số.01 card AR-CSB316 mở rộng 03 trung kế 16 máy nhánh01 Khung phụ tích hợp sãn 03 trung kế 08 ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài LG-Ericsson ARIA SOHO-09-40

 • Giá: 19 255 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: ARIA SOHO-09-40
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 15 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  01 Khung chính 02 khe cắm, tích hợp sẵn 03 CO(ISDN) / 08 Ext Analog, hiển thị số.01 Khung phụ 02 khe cắm tích hợp sãn 03 trung kế 08 thuê bao01 Card AR-CSB316 mở rộng 03 ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài LG-Ericsson ARIA SOHO-12-40

 • Giá: 19 785 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: ARIA SOHO-12-40
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 15 tháng8
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  01 Khung chính 02 khe cắm, tích hợp sẵn 03 CO(ISDN) / 08 Ext Analog, hiển thị số. 01 Khung phụ 02 khe cắm tích hợp sãn 03 trung kế 08 thuê bao 01 Card AR-CSB316 mở ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995
 • Giá: 22 178 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Giá: 3 563 000 VNĐ
  (Chưa VAT)