Dây thuê bao (0.5mm)

Dây thuê bao 2x2x0.5, không dầu không dùng dây treo gia cường (Dây ghi mềm đi trong nhà )

 • Model: FS-LAP-0.5x2pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Thuế: + VAT 10%
 • Dây thuê bao 2x2x0.5, không dầu không dùng dây treo gia cường (Dây ghi mềm đi trong nhà )

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Dây thuê bao 4x2x0.5, có dầu, không dùng dây treo gia cường, dùng đi ngầm

 • Model: FS-LAP-JF-0.5x4pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Thuế: + VAT 10%
 • Dây thuê bao 4x2x0.5, có dầu, không dùng dây treo gia cường, dùng đi ngầm

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Dây thuê bao 2x2x0.5, không dầu có dây treo gia cường

 • Model: FS-LAP-SS-0.5x2pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Thuế: + VAT 10%
 • Dây thuê bao 2x2x0.5, không dầu có dây treo gia cường

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Dây thuê bao 1x2x0.5, không dầu có dây treo gia cường

 • Model: FS-LAP-SS-0.5x1pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Thuế: + VAT 10%
 • Dây thuê bao 1x2x0.5, không dầu có dây treo gia cường

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Dây thuê bao 2x2x0.5, có dầu, không dùng dây treo gia cường, dùng đi ngầm

 • Model: FS-LAP-JF-0.5x2pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Thuế: + VAT 10%
 • Dây thuê bao 2x2x0.5, có dầu, không dùng dây treo gia cường, dùng đi ngầm

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>