Điện thoại hội nghị Meeteasy

Điện thoại hội nghị Meeteasy Mini (phòng họp 8 mét và 5 người)

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: MEETEASY MINI
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Điện thoại hội nghị meeteasy ® Mini thiết kế MIC với độ nhạy cao. Nó có thể làm việc là một điện thoại hội nghị, một điện thoại bàn, điện thoại cho người quản lý, phù hợp phòng họp ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Điện thoại hội nghị Meeteasy Mid (phòng 12 mét và 8 người họp)

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: MEETEASY MID
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Điện thoại hội nghị meeteasy Mid với 1 mic ngoài, độ nhậy của míc 4 mét, có khả năng mở rộng thêm 2 míc ngoài, cho phòng họp rộng 12 mét, với 8 người họp đồng thời, mic và loa ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Điện thoại hội nghị Meeteasy Mid EX (phòng 30 mét và 20 người họp)

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: MEETEASY MID EX
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Điện thoại hội nghị meeteasy Mid 2 với 3 mic tích hợp sẵn, độ nhậy của míc 4 mét, cho phòng họp rộng từ 20 - 30 mét, với 15 đến 20 người họp đồng thời, mic và loa điều ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Điện thoại hội nghị Meeteasy Mid 2 (phòng 25 mét và 15 người họp)

 • Giá: 9 880 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: MEETEASY MID 2
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Điện thoại hội nghị meeteasy Mid 2 với 3 mic tích hợp sẵn, cho phép mở rộng lên đến 5 MIC, độ nhậy của míc 4 mét, cho phòng họp rộng từ 20 - 40 mét, với 15 đến 25 ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Thiết bị đàm thoại hội nghị 8 bên

 • Giá: 26 347 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: Conferlink CL 800
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Chức năng thiết lập 8 bên đàm thoại đồng thời, truy cập vào hệ thống đang đàm thoại bằng user và password, khả năng mở rộng đàm thoại cho 16 bên đồng thời, không cần dùng tổng đài
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Thiết bị đàm thoại hội nghị 16 bên

 • Giá: 50 056 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: Conferlink CL 800 (CL800x2)
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Chức năng thiết lập 16 bên đàm thoại đồng thời, truy cập vào hệ thống đang đàm thoại bằng user và password, dùng 2 bộ CL800 kết nối lại với nhau
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Thiết bị chuyển đổi kết nối CL800 với máy tính

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995
 • Giá: 5 379 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Giá: 13 611 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Giá: 8 343 000 VNĐ
  (Chưa VAT)