Cáp cống có dầu thiết diện (0.5mm)

Cáp cống dầu chống ẩm không dùng dây gia cường 10x2 (10 đôi) thiết diện 0.5mm

 • Model: FS-JF-LAP-0.5x10pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Dây cáp có dầu, bọc kim chống nhiễu, thiết diện 0.5mm, 10 đôi

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Cáp cống dầu chống ẩm không dùng dây gia cường 20x2 (20 đôi) thiết diện 0.5mm

 • Model: FS-JF-LAP-0.5x20pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Dây cáp có dầu, bọc kim chống nhiễu, thiết diện 0.5mm, 20 đôi

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Cáp cống dầu chống ẩm không dùng dây gia cường 50x2 (50 đôi) thiết diện 0.5mm

 • Model: FS-JF-LAP-0.5x50pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Dây cáp có dầu, bọc kim chống nhiễu, thiết diện 0.5mm, 50 đôi

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Cáp cống dầu chống ẩm không dùng dây gia cường 100x2 (100 đôi) thiết diện 0.5mm

 • Model: FS-JF-LAP-0.5x100pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Dây cáp có dầu, bọc kim chống nhiễu, thiết diện 0.5mm, 100 đôi

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Cáp cống dầu chống ẩm không dùng dây gia cường 200x2 (200 đôi) thiết diện 0.5mm

 • Model: FS-JF-LAP-0.5x200pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Dây cáp có dầu, bọc kim chống nhiễu, thiết diện 0.5mm, 200 đôi

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Cáp cống dầu chống ẩm không dùng dây gia cường 300x2 (300 đôi) thiết diện 0.5mm

 • Model: FS-JF-LAP-0.5x300pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Dây cáp có dầu, bọc kim chống nhiễu, thiết diện 0.5mm, 300 đôi

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Cáp cống dầu chống ẩm không dùng dây gia cường 5x2 (5 đôi) thiết diện 0.5mm

 • Model: FS-JF-LAP-0.5x5pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Dây cáp có dầu, bọc kim chống nhiễu, thiết diện 0.5mm, 6 đôi

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>