Tổng đài NEC

Tổng đài điện thoại NEC SV8100-16-24-144

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: NEC SV8100-16-24-144
 • Hãng sản xuất: NEC - Nhật
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Cấu hình 16 trung kế 24 thuê bao số 144 thuê bao thường gồm: 03 Chassis CHS2U-EU gồm 6 khe cắm/1 chassis 01 Card CD-CP00-OT (bộ điều khiển CPU) 01 Card PZ-BS10 mở rộng 64 kênh thoại lắp trên chassis ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài điện thoại NEC SV8100-16-32-32

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: NEC SV8100-16-32-32
 • Hãng sản xuất: NEC - Nhật
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Cấu hình 16 trung kế 32 thuê bao số 32 thuê bao thường gồm: 02 Chassis CHS2U-EU gồm 6 khe cắm/1 chassis 01 Card CD-CP00-OT (bộ điều khiển CPU) 01 Card PZ-BS10 mở rộng 64 kênh thoại lắp trên chassis ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài điện thoại NEC SV8100-16-8-304

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: NEC SV8100-16-8-304
 • Hãng sản xuất: NEC - Nhật
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Cấu hình 16 trung kế 8 thuê bao số 304 thuê bao thường gồm: 04 Chassis CHS2U-EU gồm 6 khe cắm/1 chassis 01 Card CD-CP00-OT (bộ điều khiển CPU) 01 Card PZ-ME50-OT bộ nhớ mở rộng (lắp trên CD-CP00-OT) 01 ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài điện thoại NEC SV8100-8-24-24

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: NEC SV8100-8-24-24
 • Hãng sản xuất: NEC - Nhật
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Cấu hình 8 trung kế 24 thuê bao số 24 thuê bao thường gồm: 01 Chassis CHS2U-EU gồm 6 khe cắm 01 Card CD-CP00-OT (bộ điều khiển CPU) 01 Card 4 trung kế CD-4COTA 01 Card mở rộng thêm ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài điện thoại NEC SV8100-16-24-96

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: NEC SV8100-16-24-96
 • Hãng sản xuất: NEC - Nhật
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Cấu hình 16 trung kế 24 thuê bao số 96 thuê bao thường gồm: 02 Chassis CHS2U-EU gồm 6 khe cắm/1 chassis 01 Card CD-CP00-OT (bộ điều khiển CPU) 01 Card PZ-BS10 mở rộng 64 kênh thoại lắp trên chassis ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}