Giải pháp Fax Doanh nghiệp

Fax 3 không: 2 line - 50 người dùng

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: VCTEL-FAX-2-50
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Fax 3 không: Không cần mua máy FaxKhông tốn giấy mựcKhông giới hạn thời gian và địa điểm sử dụngCấu hình 2 line - 50 người dùng bao gồm:02 Modem Fax02 phần mềm Fax server01 dịch vụ cài đặt cho ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Fax 3 không: 4 line - 35 người dùng

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: VCTEL-FAX-4-35
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Fax 3 không: Không cần mua máy FaxKhông tốn giấy mựcKhông giới hạn thời gian và địa điểm sử dụngCấu hình 4 line - 35 người dùng bao gồm:04 Modem Fax04 phần mềm Fax server01 dịch vụ cài đặt cho ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Fax 3 không: 4 line - 10 người dùng

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: VCTEL-FAX-4-10
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Fax 3 không: Không cần mua máy FaxKhông tốn giấy mựcKhông giới hạn thời gian và địa điểm sử dụngCấu hình 4 line - 10 người dùng bao gồm:04 Modem Fax04 phần mềm Fax server01 dịch vụ cài đặt cho ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Fax 3 không: 1 line - 45 người dùng

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: VCTEL-FAX-1-45
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Fax 3 không: Không cần mua máy Fax Không tốn giấy mực Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụngCấu hình 1 line - 45 người dùng bao gồm: 01 Modem Fax 01 phần mềm Fax server ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Fax 3 không: 2 line - 30 người dùng

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: VCTEL-FAX-2-30
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Fax 3 không: Không cần mua máy Fax Không tốn giấy mực Không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụngCấu hình 2 line - 30 người dùng bao gồm: 02 Modem Fax 02 phần mềm Fax server ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}