Tổng đài SIEMENS

Tổng đài SIEMENS HiPath 1150-16-32

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: HiPath1150-16-32
 • Hãng sản xuất: Siemens - Đức
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 13 tháng
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  - 01 Khung chính 04 khe cắm, tích hợp sẵn 2CO/10Ext, thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1.- 01 Card ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài SIEMENS HiPath 1150-6-34

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: HiPath 1150-6-34
 • Hãng sản xuất: Siemens - Đức
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 13 tháng
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  - 01 Khung chính 04 khe cắm, tích hợp sẵn 2CO/10Ext, thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1.- 02 Card ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài SIEMENS HiPath 1150-16-28

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: HiPath1150-16-28
 • Hãng sản xuất: Siemens - Đức
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 13 tháng
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  - 01 Khung chính 04 khe cắm, tích hợp sẵn 2CO/10Ext, thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1.- 01 Card ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài SIEMENS HiPath 1150-14-22

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: HiPath1150-14-22
 • Hãng sản xuất: Siemens - Đức
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 13 tháng
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  01 Khung chính 04 khe cắm, tích hợp sẵn 2CO/10Ext, thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1.01 Card EB2/06 mở rộng ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài SIEMENS HiPath 1150-12-28

 • Giá: 20 402 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: HiPath1150-12-28
 • Hãng sản xuất: Siemens - Đức
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 13 tháng
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  01 Khung chính 04 khe cắm, tích hợp sẵn 2CO/10Ext, thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1.01 Card EB2/06 mở rộng ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995
 • {Giá: Liên hệ}
 • Giá: 14 250 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • Giá: 10 770 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • Giá: 11 790 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • {Giá: Liên hệ}