Ống Luồn Dây

Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D25 (40m/cuộn)

 • Model: ONG-D25-SP
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Thuế: + VAT 10%
 • Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D25 (40m/cuộn)

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • Giá: 9 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
Xem tiếp >>

Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D40 (25m/cuộn)

 • Model: ONG-D40-SP
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Thuế: + VAT 10%
 • Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D40 (25m/cuộn)

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D50 (25m/cuộn)

 • Model: ONG-D50-SP
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Thuế: + VAT 10%
 • Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D50 (25m/cuộn)

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D32 ( 25m/cuộn)

 • Model: ONG-D32-SP
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Thuế: + VAT 10%
 • Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D32 (25m/cuộn)

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • Giá: 21 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
Xem tiếp >>

Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D20 (50m/cuộn)

 • Model: ONG-D20-SP
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Thuế: + VAT 10%
 • Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D20 (50m/cuộn)

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • Giá: 8 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
Xem tiếp >>

Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D16 (50m/cuộn)

 • Model: ONG-D16-SP
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Thuế: + VAT 10%
 • Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D16 (50m/cuộn)

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • Giá: 8 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
Xem tiếp >>