Panasonic KX - TES 824

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES 824 - 8 - 24

 • Giá: 9 900 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: KX-TES824-8-24
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 15 tháng
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  KX-TES824-8-24:08 trung kế và 24 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext)   01 Khung chính KX-TES 824 - 03 trung kế 08 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh.  01 Card KX-TE82483 ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES 824 - 6 - 24

 • Giá: 9 853 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: KX-TES824-6-24
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  KX-TES824-6-24:06 trung kế và 24 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext)   01 Khung chính KX-TES 824 - 03 trung kế 08 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh.  01 Card KX-TE82483 ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES 824-5-16

 • Giá: 7 025 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: KX-TES824-5-16
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  KX-TES824-5-16:05 trung kế và 16 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext)   01 Khung chính KX-TES 824 - 03 trung kế 08 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh.  01 Card KX-TE82480 ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES 824 - 6 - 16

 • Giá: 7 205 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: KX-TES824-6-16
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  KX-TES824-6-16:06 trung kế và 16 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext)   01 Khung chính KX-TES 824 - 03 trung kế 08 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh.  01 Card KX-TE82483 ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES 824-3-16

 • Giá: 6 978 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: KX-TES824-3-16
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  03 trung kế và 16 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext)   01 Khung chính KX-TES 824 - 03 trung kế 08 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh.  01 ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES 824 - 3 - 8

 • Giá: 4 330 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: KX-TES824-3-8
 • Hãng sản xuất: Panasonic
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  03 trung kế và 08 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext)   01 Khung chính KX-TES 824 - 03 trung kế 08 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh. ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995