Tổng đài Adsun

Tổng đài Adsun FX432PC-4-32

 • Giá: 9 244 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: FX432PC-4-32
 • Hãng sản xuất: ADSUN - Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Tổng đài FX Series FX432PC-4-32(4 trung kế 32 thuê bao):01 Khung chính tổng đài Adsun FX432PC tích hợp 4 trung kế 16 thuê bao02 card FX432-08 mở rộng 8 thuê bao
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài Adsun FX432PC-4-24

 • Giá: 6 931 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: FX432PC-4-24
 • Hãng sản xuất: ADSUN - Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Tổng đài Adsun FX432PC-4-24(4 trung kế 24 thuê bao):01 Khung chính tổng đài Asun FX432 tích hợp 4 trung kế 16 thuê bao01 Card FX432-08 mở rộng 8 thuê bao
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài Adsun FX432PC-4-16

 • Giá: 4 625 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: FX432PC-4-16
 • Hãng sản xuất: ADSUN - Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Tổng đài FX Series FX432PC-4-16 (4 trung kế 16 thuê bao):01 Khung chính tổng đài FX432 tích hợp 4 trung kế 16 thuê bao
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài Adsun FX864PC-8-40

 • Giá: 14 118 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: FX864PC-8-40
 • Hãng sản xuất: ADSUN - Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Tổng đài FX Series FX864PC-8-40 bao gồm: 8 trung kế 40 thuê bao - 50 mã số cá nhân sử dụng điện thoại. Công suất thoại 100%
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài Adsun FX864PC-8-48

 • Giá: 16 444 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: FX864PC-8-48
 • Hãng sản xuất: ADSUN - Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Tổng đài FX Series FX864PC-8-48 bao gồm 8 trung kế 48 thuê bao. 50 mã số cá nhân sử dụng điện thoại. Công suất thoại 100%
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995
 • Giá: 2 350 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Giá: 3 725 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Giá: 15 116 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Giá: 8 080 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Giá: 12 990 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Giá: 1 150 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Giá: 20 256 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Giá: 22 569 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Giá: 10 238 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Giá: 8 381 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Giá: 5 725 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Giá: 11 056 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Giá: 10 756 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Giá: 8 094 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Giá: 13 413 000 VNĐ
  (Chưa VAT)