Tổng đài điện thoại

Tổng đài Panasonic

 • TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES 824 - 3 - 8
  3 trung kế, 8 thuê bao, mở rộng tối đa 8CO 24 Ext

  Giá: 4 330 000 VNĐ
  (Chưa VAT)

  • - Model: KX-TES824-3-8
  • - 3 trung kế, 8 thuê bao, mở rộng tối đa 8CO 24 Ext
  • - Hãng sản xuất: Panasonic
  • - Bảo hành: 12 tháng
  • - Giá: 4 330 000 VNĐ
   (Chưa VAT)
  • - Giá dự án: Order
  • - Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • - Quý khách gọi số 043 537 5995 để được tư vấn tốt nhất.
 • TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-TDA100D-16-128
  16 trung kế,128 thuê bao analog

  Giá: 60 703 000 VNĐ
  (Chưa VAT)

  • - Model: KX-TDA100D-16-128
  • - 16 trung kế,128 thuê bao analog
  • - Bảo hành: 15 tháng
  • - Giá: 60 703 000 VNĐ
   (Chưa VAT)
  • - Giá dự án: Order
  • - Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • - Quý khách gọi số 043 537 5995 để được tư vấn tốt nhất.
 • TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA600-16-152
  16 trung kế - 152 thuê bao thường (8 thuê bao số)

  {Giá: Liên hệ}

  • - Model: KX-TDA600-16-152
  • - 16 trung kế - 152 thuê bao thường (8 thuê bao số)
  • - Bảo hành: 15 tháng
  • - {Giá: Liên hệ}
  • - Giá dự án: Order
  • - Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • - Quý khách gọi số 043 537 5995 để được tư vấn tốt nhất.

Tổng đài Siemens

 • Tổng đài SIEMENS HiPath 1150-6-42
  06 trung kế và 42 thuê bao

  Giá: 17 010 000 VNĐ
  (Chưa VAT)

  • - Model: HiPath1150-6-42
  • - 06 trung kế và 42 thuê bao
  • - Hãng sản xuất: Siemens - Đức
  • - Bảo hành: 13 tháng
  • - Giá: 17 010 000 VNĐ
   (Chưa VAT)
  • - Giá dự án: Order
  • - Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • - Quý khách gọi số 043 537 5995 để được tư vấn tốt nhất.
 • Tổng đài SIEMENS HiPath 1150-8-28
  08 trung kế và 28 thuê bao

  Giá: 14 900 000 VNĐ
  (Chưa VAT)

  • - Model: HiPath1150-8-28
  • - 08 trung kế và 28 thuê bao
  • - Hãng sản xuất: Siemens - Đức
  • - Bảo hành: 13 tháng
  • - Giá: 14 900 000 VNĐ
   (Chưa VAT)
  • - Giá dự án: Order
  • - Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • - Quý khách gọi số 043 537 5995 để được tư vấn tốt nhất.
 • Tổng đài SIEMENS HiPath 1150-2-10
  02 trung kế và 10 thuê bao

  {Giá: Liên hệ}

  • - Model: HiPath1150-2-10
  • - 02 trung kế và 10 thuê bao
  • - Hãng sản xuất: Siemens - Đức
  • - Bảo hành: 13 tháng
  • - {Giá: Liên hệ}
  • - Giá dự án: Order
  • - Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • - Quý khách gọi số 043 537 5995 để được tư vấn tốt nhất.
 • Tổng đài SIEMENS HiPath 1190-10-102
  10 trung kế và 102 thuê bao

  {Giá: Liên hệ}

  • - Model: HiPath1190-10-102
  • - 10 trung kế và 102 thuê bao
  • - Hãng sản xuất: Siemens - Đức
  • - Bảo hành: 13 tháng
  • - {Giá: Liên hệ}
  • - Giá dự án: Order
  • - Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • - Quý khách gọi số 043 537 5995 để được tư vấn tốt nhất.
  • - Thuế: + VAT 10%

Tổng đài LG Ericsson

 • Tổng đài LG-Ericsson ARIA SOHO-03-16
  3 trung kế và 16 thuê bao

  Giá: 6 748 000 VNĐ
  (Chưa VAT)

  • - Model: ARIA SOHO-03-16
  • - 3 trung kế và 16 thuê bao
  • - Bảo hành: 15 tháng
  • - Giá: 6 748 000 VNĐ
   (Chưa VAT)
  • - Giá dự án: Order
  • - Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • - Quý khách gọi số 043 537 5995 để được tư vấn tốt nhất.
  • - Thuế: + VAT 10%
 • Tổng đài LG- Ericsson iPecs-MG 12 trung kế 108 thuê bao
  12 trung kế 108 thuê bao

  {Giá: Liên hệ}

  • - Model: iPECS-MG 12-108
  • - 12 trung kế 108 thuê bao
  • - Hãng sản xuất: LG - Ericsson
  • - Bảo hành: 24 tháng
  • - {Giá: Liên hệ}
  • - Giá dự án: Order
  • - Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • - Quý khách gọi số 043 537 5995 để được tư vấn tốt nhất.
  • - Thuế: + VAT 10%
 • Tổng đài LG- Ericsson iPecs-MG 12 trung kế 120 thuê bao
  12 trung kế 120 thuê bao

  {Giá: Liên hệ}

  • - Model: iPECS-MG 12-120
  • - 12 trung kế 120 thuê bao
  • - Hãng sản xuất: LG - Ericsson
  • - Bảo hành: 24 tháng
  • - {Giá: Liên hệ}
  • - Giá dự án: Order
  • - Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • - Quý khách gọi số 043 537 5995 để được tư vấn tốt nhất.
  • - Thuế: + VAT 10%

Tổng đài Alcatel

 • ALCATEL Lucent OXO50-4-16
  4 trung kế - 16 thuê bao

  {Giá: Liên hệ}

  • - Model: ALCATEL Lucent OXO50-4-16
  • - 4 trung kế - 16 thuê bao
  • - Bảo hành: 12 tháng
  • - {Giá: Liên hệ}
  • - Giá dự án: Order
  • - Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • - Quý khách gọi số 043 537 5995 để được tư vấn tốt nhất.
  • - Thuế: + VAT 10%
 • ALCATEL Lucent OXO50-4-24
  4 trung kế - 24 thuê bao

  {Giá: Liên hệ}

  • - Model: ALCATEL Lucent OXO50-4-24
  • - 4 trung kế - 24 thuê bao
  • - Bảo hành: 12 tháng
  • - {Giá: Liên hệ}
  • - Giá dự án: Order
  • - Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • - Quý khách gọi số 043 537 5995 để được tư vấn tốt nhất.
  • - Thuế: + VAT 10%
 • ALCATEL Lucent OXO100-8-4-48
  8 trung kế / 4 thuê bao số / 48 thuê bao thường

  {Giá: Liên hệ}

  • - Model: ALCATEL Lucent OXO100-8-4-48
  • - 8 trung kế / 4 thuê bao số / 48 thuê bao thường
  • - Bảo hành: 12 tháng
  • - {Giá: Liên hệ}
  • - Giá dự án: Order
  • - Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • - Quý khách gọi số 043 537 5995 để được tư vấn tốt nhất.
  • - Thuế: + VAT 10%
 • ALCATEL Lucent OXO100-8-4-56
  8 trung kế / 4 thuê bao số / 56 thuê bao thường

  {Giá: Liên hệ}

  • - Model: ALCATEL Lucent OXO100-8-4-56
  • - 8 trung kế / 4 thuê bao số / 56 thuê bao thường
  • - Bảo hành: 12 tháng
  • - {Giá: Liên hệ}
  • - Giá dự án: Order
  • - Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • - Quý khách gọi số 043 537 5995 để được tư vấn tốt nhất.
  • - Thuế: + VAT 10%

Tổng đài Nec

 • Tổng đài NEC SL1000-12-32

  {Giá: Liên hệ}

  • - Model: NEC SL1000-12-32
  • - Hãng sản xuất: NEC - Nhật
  • - Bảo hành: 15 tháng
  • - {Giá: Liên hệ}
  • - Giá dự án: Order
  • - Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • - Quý khách gọi số 043 537 5995 để được tư vấn tốt nhất.
  • - Thuế: + VAT 10%
 • Tổng đài NEC SL1000-12-40

  {Giá: Liên hệ}

  • - Model: NEC SL1000-12-40
  • - Hãng sản xuất: NEC - Nhật
  • - Bảo hành: 15 tháng
  • - {Giá: Liên hệ}
  • - Giá dự án: Order
  • - Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • - Quý khách gọi số 043 537 5995 để được tư vấn tốt nhất.
  • - Thuế: + VAT 10%
 • Tổng đài điện thoại NEC SV8100-16-16-112
  Cấu hình 16 trung kế 16 thuê bao số 112 thuê bao thường

  {Giá: Liên hệ}

  • - Model: NEC SV8100-16-16-112
  • - Cấu hình 16 trung kế 16 thuê bao số 112 thuê bao thường
  • - Hãng sản xuất: NEC - Nhật
  • - Bảo hành: 12 tháng
  • - {Giá: Liên hệ}
  • - Giá dự án: Order
  • - Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • - Quý khách gọi số 043 537 5995 để được tư vấn tốt nhất.
  • - Thuế: + VAT 10%
 • Tổng đài điện thoại NEC SV8100-16-16-136
  Cấu hình 16 trung kế 16 thuê bao số 136 thuê bao thường

  {Giá: Liên hệ}

  • - Model: NEC SV8100-16-16-136
  • - Cấu hình 16 trung kế 16 thuê bao số 136 thuê bao thường
  • - Hãng sản xuất: NEC - Nhật
  • - Bảo hành: 12 tháng
  • - {Giá: Liên hệ}
  • - Giá dự án: Order
  • - Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
  • - Quý khách gọi số 043 537 5995 để được tư vấn tốt nhất.
  • - Thuế: + VAT 10%