Nec Aspila Topaz

Dòng sản phẩm Nec Aspila Topaz hiện không còn sản xuất. Quý khách vui lòng chọn dòng sản phẩm khác!

Nec Aspila Topaz 15-72

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: Aspila Topaz 15-72
 • Hãng sản xuất: NEC - Nhật
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  - 15 trung kế / 72 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 27 CO và 72 Ext) - 01 Khung chính Tổng đài Nec Aspila Topaz dung lượng 3 trung kế 8 thuê bao- 02 Tủ mở rộng ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Nec Aspila Topaz 15-56

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: Aspila Topaz 15-56
 • Hãng sản xuất: NEC - Nhật
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  - 15 trung kế / 56 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 27 CO và 72 Ext) - 01 Khung chính Tổng đài Nec Aspila Topaz dung lượng 3 trung kế 8 thuê bao- 02 Tủ mở rộng ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Nec Aspila Topaz 18-48

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: Aspila Topaz 18-48
 • Hãng sản xuất: NEC - Nhật
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  - 18 trung kế / 48 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 27 CO và 72 Ext) - 01 Khung chính Tổng đài Nec Aspila Topaz dung lượng 3 trung kế 8 thuê bao- 01 Tủ mở rộng ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Nec Aspila Topaz 15-64

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: Aspila Topaz 15-64
 • Hãng sản xuất: NEC - Nhật
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  - 15 trung kế / 64 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 27 CO và 72 Ext) - 01 Khung chính Tổng đài Nec Aspila Topaz dung lượng 3 trung kế 8 thuê bao- 02 Tủ mở rộng ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Nec Aspila Topaz 18-72

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: Aspila Topaz 18-72
 • Hãng sản xuất: NEC - Nhật
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  - 18 trung kế / 72 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 27 CO và 72 Ext) - 01 Khung chính Tổng đài Nec Aspila Topaz dung lượng 3 trung kế 8 thuê bao- 02 Tủ mở rộng ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Nec Aspila Topaz 18-56

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: Aspila Topaz 18-56
 • Hãng sản xuất: NEC - Nhật
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  - 18 trung kế / 56 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 27 CO và 72 Ext) - 01 Khung chính Tổng đài Nec Aspila Topaz dung lượng 3 trung kế 8 thuê bao- 02 Tủ mở rộng cho tổng đàI NEC ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Nec Aspila Topaz 21-56

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: Aspila Topaz 21-56
 • Hãng sản xuất: NEC - Nhật
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  - 21 trung kế / 56 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 27 CO và 72 Ext) - 01 Khung chính Tổng đài Nec Aspila Topaz dung lượng 3 trung kế 8 thuê bao- 02 Tủ mở rộng ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995
 • Nec Aspila Topaz 18-64
 • Model: Aspila Topaz 18-64
 • 18 trung kế và 64 thuê bao
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
 • Nec Aspila Topaz 24-64
 • Model: Aspila Topaz 24-64
 • 24 trung kế và 64 thuê bao
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
 • Nec Aspila Topaz 21-72
 • Model: Aspila Topaz 21-72
 • 21 trung kế và 72 thuê bao
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
 • Nec Aspila Topaz 24-72
 • Model: Aspila Topaz 24-72
 • 24 trung kế 72 thuê bao
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
 • Nec Aspila Topaz 27-72
 • Model: Aspila Topaz 27-72
 • 27 trung kế và 72 thuê bao
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
 • Nec Aspila Topaz 6-24
 • Model: Aspila Topaz 6-24
 • 6 trung kế 24 thuê bao
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
 • Nec Aspila Topaz 15-48
 • Model: Aspila Topaz 15-48
 • 15 trung kế và 48 thuê bao
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
 • Nec Aspila Topaz 12-40
 • Model: Aspila Topaz 12-40
 • 12 trung kế và 40 thuê bao
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
 • Nec Aspila Topaz 3-8
 • Model: Aspila Topaz 3-8
 • 3 trung kế và 8 thuê bao
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
 • Nec Aspila Topaz 9-48
 • Model: Aspila Topaz 9-48
 • 9 trung kế và 48 thuê bao
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}