Cáp tổng đài

Cáp tổng đài 64x2 (64 đôi) thiết diện 0.4mm có bọc kim chống nhiễu

 • Model: FS-JF-LAP-TD-0.4x64pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Thuế: + VAT 10%
 • Cáp tổng đài 64x2 (64 đôi) thiết diện 0.4mm có bọc kim chống nhiễu

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Cáp tổng đài 32x2 (32 đôi) thiết diện 0.4mm có bọc kim chống nhiễu

 • Model: FS-JF-LAP-TD-0.4x32pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Thuế: + VAT 10%
 • Cáp tổng đài 32x2 (32 đôi) thiết diện 0.4mm có bọc kim chống nhiễu

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Cáp tổng đài 16x2 (16 đôi) thiết diện 0.5mm có bọc kim chống nhiễu

 • Model: FS-JF-LAP-TD-0.5x16pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Thuế: + VAT 10%
 • Cáp tổng đài 16x2 (16 đôi) thiết diện 0.5mm có bọc kim chống nhiễu

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Cáp tổng đài 16x2 (16 đôi) thiết diện 0.4mm có bọc kim chống nhiễu

 • Model: FS-JF-LAP-TD-0.4x16pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Thuế: + VAT 10%
 • Cáp tổng đài 16x2 (16 đôi) thiết diện 0.4mm có bọc kim chống nhiễu

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Cáp tổng đài 24x2 (24 đôi) thiết diện 0.5mm có bọc kim chống nhiễu

 • Model: FS-JF-LAP-TD-0.5x24pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Thuế: + VAT 10%
 • Cáp tổng đài 24x2 (24 đôi) thiết diện 0.5mm có bọc kim chống nhiễu

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Cáp tổng đài 8x2 (8 đôi) thiết diện 0.5mm có bọc kim chống nhiễu

 • Model: FS-JF-LAP-TD-0.5x8pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Thuế: + VAT 10%
 • Cáp tổng đài 8x2 (8 đôi) thiết diện 0.5mm có bọc kim chống nhiễu

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Cáp tổng đài 6x2 (6 đôi) thiết diện 0.5mm có bọc kim chống nhiễu

 • Model: FS-JF-LAP-TD-0.5x6pr
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Thuế: + VAT 10%
 • Cáp tổng đài 6x2 (6 đôi) thiết diện 0.5mm có bọc kim chống nhiễu

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>