Tủ mạng, Tủ Rack

Tủ mạng 27U | Tủ Rack 27U | Sâu 800mm

 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • Tủ Rack 27U | Kích thước: H.1420 x W.610 x D.800 mm | 4 cánh, cánh trước bằng Meca hoặc lưới | Phụ kiện: 2 quạt gió, 1 ổ điện 6 chấu, 4 bánh xe

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Tủ mạng 27U | Tủ Rack 27U | Sâu 1000mm

 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • Tủ Rack 27U | Kích thước: H.1420 x W.610 x D.1000 mm | 4 cánh, cánh trước bằng Meca hoặc lưới | Phụ kiện: 2 quạt gió, 1 ổ điện 6 chấu, 4 bánh xe

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Tủ mạng 36U | Rack 36U | Sâu 600mm

 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • Tủ Rack 36U | Kích thước: H.1830 x W.610 x D.600 mm | 4 cánh, cánh trước bằng Meca hoặc lưới | Phụ kiện: 2 quạt gió, 1 ổ điện 6 chấu, 4 bánh xe

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Tủ mạng 36U | Tủ Rack 3U | Sâu 800mm

 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • Tủ Rack 36U | Kích thước: H.1830 x W.610 x D.600 mm | 4 cánh, cánh trước bằng Meca hoặc lưới | Phụ kiện: 2 quạt gió, 1 ổ điện 6 chấu, 4 bánh xe

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Tủ mạng 36U | Tủ Rack 3U | Sâu 800mm

 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • Tủ Rack 36U | Kích thước: H.1830 x W.610 x D.800 mm | 4 cánh, cánh trước bằng Meca hoặc lưới | Phụ kiện: 2 quạt gió, 1 ổ điện 6 chấu, 4 bánh xe

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Tủ Rack 36U | Tủ mạng 36U | Sâu 1000mm

 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • Tủ Rack 36U | Kích thước: H.1830 x W.610 x D.1000 mm | 4 cánh, cánh trước bằng Meca hoặc lưới | Phụ kiện: 2 quạt gió, 1 ổ điện 6 chấu, 4 bánh xe

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Tủ mạng 42U | Tủ Rack 42U | Sâu 600mm

 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • Tủ Rack 42U | Kích thước: H.2100 x W.610 x D.600 | 4 cánh, cánh trước bằng Meca hoặc lưới | Phụ kiện: 4 quạt gió, 1 ổ điện 6 chấu, 4 bánh xe

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>