Vật tư điện nhẹ

Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D50 (25m/cuộn)

 • Model: ONG-D50-SP
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Thuế: + VAT 10%
 • Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D50 (25m/cuộn)

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D40 (25m/cuộn)

 • Model: ONG-D40-SP
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Thuế: + VAT 10%
 • Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D40 (25m/cuộn)

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
Xem tiếp >>

Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D32 ( 25m/cuộn)

 • Model: ONG-D32-SP
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Thuế: + VAT 10%
 • Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D32 (25m/cuộn)

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • Giá: 21 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
Xem tiếp >>

Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D25 (40m/cuộn)

 • Model: ONG-D25-SP
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Thuế: + VAT 10%
 • Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D25 (40m/cuộn)

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • Giá: 9 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
Xem tiếp >>

Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D16 (50m/cuộn)

 • Model: ONG-D16-SP
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Thuế: + VAT 10%
 • Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D16 (50m/cuộn)

Giá sản phẩm

 • Số lượng lớn: Chiết khấu 5%
 • Giá dự án: Đặt hàng
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • Giá: 8 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
Xem tiếp >>
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • Giá: 8 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Diêm đôi
 • Model: DIEMDOI
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • Giá: 11 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Diêm đơn
 • Model: DIEMDON
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • Giá: 7 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Chụp mạng
 • Model: CHUPMANG
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • Giá: 1 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Jắc chia ba
 • Model: JACCHIA3
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • Giá: 34 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Rệp
 • Model: REP
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • Giá: 2 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Hạt RJ45 - inoc
 • Model: HATRJ45-INOC
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • Giá: 2 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Jắc chia đôi
 • Model: JACCHIA2
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • Giá: 19 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Hạt RJ11
 • Model: HATRJ11
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • Giá: 1 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • Giá: 2 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • {Giá: Liên hệ}
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • Giá: 48 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Số lượng > 10: -5%
 • Giá dự án: Order
 • Giá: 41 000 VNĐ
  (Chưa VAT)