Chống sét cho tổng đài

Có sẵn chống sét toà nhà - Hệ thống chống sét cho tổng đài 30 trung kế

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: CS-TD30TK
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 18 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Hệ thống chống sét cho tổng đài 30 trung kế - 03 LA-SX2 C31-20B-1: Thiết bị chống sét cho 10 đường trung kế (ghép modul) - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220) ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Có sẵn chống sét toà nhà - Hệ thống chống sét cho Tổng đài 14 trung kế

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: CS-14TK
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 18 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Hệ thống chống sét cho Tổng đài 14 trung kế - 14 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). - Các ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Có sẵn chống sét toà nhà - Hệ thống chống sét cho Tổng đài 20 trung kế

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: CS-TD20TK
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 18 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Hệ thống chống sét cho Tổng đài 20 trung kế - 02 LA-SX2 C31-20B-1: Thiết bị chống sét cho 10 đường trung kế (ghép modul) - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220) ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Có sẵn chống sét toà nhà - Hệ thống chống sét cho Tổng đài 16 trung kế

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: CS-16TK
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 18 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Hệ thống chống sét cho Tổng đài 16 trung kế - 16 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). - Các ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Có sẵn chống sét toà nhà - Hệ thống chống sét cho Tổng đài 12 trung kế

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: CS-12TK
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 18 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Hệ thống chống sét cho Tổng đài 12 trung kế - 12 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). - 01 LA-MP20 LD1/1-1: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995