Chưa có chống sét tòa nhà

Hệ thống chống sét tổng đài 6 trung kế

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: CSTD-6TK
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 18 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Hệ thống chống sét tổng đài 6 trung kế- 06 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). - 01 LAD004: Thanh điện cực ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Hệ thống chống sét tổng đài 8 trung kế

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: CSTD-8TK
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 18 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Hệ thống chống sét tổng đài 8 trung kế - 08 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). - 01 ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Hệ thống chống sét tổng đài 4 trung kế

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: CSTD-4TK
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 18 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Hệ thống chống sét tổng đài 4 trung kế - 04 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). - 01 LAD004: ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Hệ thống chống sét tổng đài 14 trung kế

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: CSTD-14TK
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 18 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Hệ thống chống sét tổng đài 14 trung kế - 14 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). - 01 LAD004: ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Hệ thống chống sét tổng đài 12 trung kế

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: CSTD-12TK
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 18 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Hệ thống chống sét tổng đài 12 trung kế - 12 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). - 01 LAD004: ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Hệ thống chống sét tổng đài 10 trung kế

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: CSTD-10TK
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 18 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Hệ thống chống sét tổng đài 10 trung kế - 10 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). - 01 LAD004: ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Hệ thống chống sét tổng đài 16 trung kế

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: CSTD-16TK
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 18 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Hệ thống chống sét tổng đài 16 trung kế - 16 LAXR1102-17CT: Thiết bị chống sét cho 01 đường trung kế (RJ11). - 02 LAYM-40: Chống sét lan truyền cho nguồn điện của tổng đài (AC220). - 01 LAD004: ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995
 • {Giá: Liên hệ}