Tổng đài Adsun FX SERIES

Tổng đài Adsun FX864PC-8-64

 • Giá: 22 569 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: FX864PC-8-64
 • Hãng sản xuất: ADSUN - Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Tổng đài FX Series FX864PC-8-64 cấu hình 8 trung kế 64 thuê bao. 50 mã số cá nhân sử dụng điện thoại. Công suất thoại 100%
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài Adsun FX864PC-8-56

 • Giá: 20 256 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: FX864PC-8-56
 • Hãng sản xuất: ADSUN - Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Tổng đài FX Series FX864PC-8-56 cấu hình 8 trung kế 56 thuê bao. 50 mã số cá nhân sử dụng điện thoại. Công suất thoại 100%
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài Adsun FX864PC-8-48

 • Giá: 16 444 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: FX864PC-8-48
 • Hãng sản xuất: ADSUN - Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Tổng đài FX Series FX864PC-8-48 bao gồm 8 trung kế 48 thuê bao. 50 mã số cá nhân sử dụng điện thoại. Công suất thoại 100%
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài Adsun FX864PC-8-40

 • Giá: 14 118 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: FX864PC-8-40
 • Hãng sản xuất: ADSUN - Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Tổng đài FX Series FX864PC-8-40 bao gồm: 8 trung kế 40 thuê bao - 50 mã số cá nhân sử dụng điện thoại. Công suất thoại 100%
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài FX832PC

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài Adsun FX432PC-4-32

 • Giá: 9 244 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: FX432PC-4-32
 • Hãng sản xuất: ADSUN - Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Tổng đài FX Series FX432PC-4-32(4 trung kế 32 thuê bao):01 Khung chính tổng đài Adsun FX432PC tích hợp 4 trung kế 16 thuê bao02 card FX432-08 mở rộng 8 thuê bao
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài Adsun FX432PC-4-24

 • Giá: 6 931 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: FX432PC-4-24
 • Hãng sản xuất: ADSUN - Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Tổng đài Adsun FX432PC-4-24(4 trung kế 24 thuê bao):01 Khung chính tổng đài Asun FX432 tích hợp 4 trung kế 16 thuê bao01 Card FX432-08 mở rộng 8 thuê bao
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995
 • Giá: 4 625 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Tổng đài Adsun FX312PC
 • Model: FX312PC
 • 3 trung kế 12 thuê bao
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • Giá: 3 725 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Giá: 2 350 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Tổng đài FX848PC
 • 8 trung kế / 48 thuê bao
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • Giá: 12 990 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Tổng đài Adsun FX106
 • Model: FX106
 • 1 trung kế 6 thuê bao
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • Giá: 1 150 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Tổng đài FX856PC
 • 8 trung kế / 56 thuê bao
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • Giá: 15 116 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Giá: 8 080 000 VNĐ
  (Chưa VAT)