Tổng đài Call Center

Tổng đài Call Center VCTEL-16-0

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: VCTEL-16-0
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  16 kênh kết nối PSTN1 card CTI analog 16 cổngGhi âm, Trả lời tự động (IVR), Gọi thông báo tự động, Điện thoại hội nghị (TeleConference), Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), Quản lý điện thoại viên (Agents)
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài Call Center VCTEL-8-0

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: VCTEL-8-0
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  8 kênh kết nối PSTN1 card CTI analog 8 cổngGhi âm,Trả lời tự động (IVR),Gọi thông báo tự động, Điện thoại hội nghị (TeleConference), Quản lý quan hệ khách hàng (CRM,)Quản lý điện thoại viên (Agents),Gửi, nhận và quản lý ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài Call Center VCTEL-8-8

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: VCTEL-8-8
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  8 kênh kết nối PSTN và 8 đường dây điện thoại viên1 card CTI analog 16 cổngGhi âm, Trả lời tự động (IVR), Gọi thông báo tự động, Điện thoại hội nghị (TeleConference), Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài Call Center VCTEL-30-16

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài Call Center VCTEL-30-0

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: VCTEL-30-0
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  30 kênh PSTN 1 card CTI digital 1E1Cung cấp các chức năng cơ bản của một tổng đài nội bộ: Gọi đến, gọi đi, gọi nội bộ, Chuyển cuộc gọi trong mạng nội bộ, ra mạng ngoài. Hiển thị số ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}