Tổng đài Call Center

Tổng đài Call Center VCTEL-8-0

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: VCTEL-8-0
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  8 kênh kết nối PSTN1 card CTI analog 8 cổngGhi âm,Trả lời tự động (IVR),Gọi thông báo tự động, Điện thoại hội nghị (TeleConference), Quản lý quan hệ khách hàng (CRM,)Quản lý điện thoại viên (Agents),Gửi, nhận và quản lý ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài Call Center VCTEL-16-0

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: VCTEL-16-0
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  16 kênh kết nối PSTN1 card CTI analog 16 cổngGhi âm, Trả lời tự động (IVR), Gọi thông báo tự động, Điện thoại hội nghị (TeleConference), Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), Quản lý điện thoại viên (Agents)
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài Call Center VCTEL-8-8

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: VCTEL-8-8
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  8 kênh kết nối PSTN và 8 đường dây điện thoại viên1 card CTI analog 16 cổngGhi âm, Trả lời tự động (IVR), Gọi thông báo tự động, Điện thoại hội nghị (TeleConference), Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài Call Center VCTEL-30-16

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Tổng đài Call Center VCTEL-60-0

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: VCTEL-60-0
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  60 kênh nối PSTN1 card CTI digital 2E1Ghi âm, Trả lời tự động (IVR),Gọi thông báo tự động,Điện thoại hội nghị (TeleConference),Quản lý quan hệ khách hàng (CRM),Quản lý điện thoại viên (Agents)
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}