IP ZED-3 SE30P

TỔNG ĐÀI IP ZED-3 SE30P-4-30-0

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

TỔNG ĐÀI IP ZED-3 SE30P-20-30-4

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: SE30P-20-30-4
 • Hãng sản xuất: Zed-3
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  TỔNG ĐÀI IP ZED-3 SE30P-20-30-4-2:- 20 cổng FXO tiếp nhận tín hiệu tương tự (4 CO4)- 30 User IP (2 gói License)
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

TỔNG ĐÀI IP ZED-3 SE30P-16-30-3

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: ZED-3 SE30P-16-30-3
 • Hãng sản xuất: Zed-3
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  TỔNG ĐÀI IP ZED-3 SE30P-16-30-3:- 16 cổng FXO tiếp nhận tín hiệu tương tự (3 CO4)- 30 User IP (2 gói License)
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

TỔNG ĐÀI IP ZED-3 SE30P-12-15-2

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: ZED-3 SE30P-12-15-2
 • Hãng sản xuất: Zed-3
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Tổng đài IP ZED-3 SE30P-12-15-2:- 12 cổng FXO tiếp nhận đường tín hiệu tương tự (2 CO4)- 15 User IP(1 gói License)
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

TỔNG ĐÀI IP ZED-3 SE30P-8-15-1

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: ZED-3 SE30P-8-15-1
 • Hãng sản xuất: Zed-3
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Tổng đài IP ZED-3 SE30P-8-15-1:- 8 cổng FXO tiếp nhận đường tín hiệu tương tự (1 CO4)- 15 User IP (1 gói License)
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

TỔNG ĐÀI IP ZED-3 SE30P-4-15-0

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: ZED-3 SE30P-4-15-0
 • Hãng sản xuất: Zed-3
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Tổng đài IP ZED-3 SE30P-4-15-0-1:- 4 cổng FXO tiếp nhận đường tín hiệu tương tự- 15 user IP (1 gói License)
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

TỔNG ĐÀI IP ZED-3 SE30P-32-30-7

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995
 • TỔNG ĐÀI IP ZED-3 SE30P-8-30-1
 • Model: ZED-3 SE30P-8-30-1
 • 8 cổng FXO(1 CO4)tiếp nhận tín hiệu tương đương - 30 User IP (2 gói License)
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
 • TỔNG ĐÀI IP ZED-3 SE30P-16-15-3
 • Model: ZED-3 SE30P-16-15-3
 • 16 cổng FXO tiếp nhận được tín hiệu tương tự (3 CO4) - 15 User IP(1 gói License)
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
 • TỔNG ĐÀI IP ZED-3 SE30P-24-30-5
 • Model: ZED-3 SE30P-24-30-5
 • 24 FXO ports (5 CO4) - 30 User IP (2 gói License)
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
 • TỔNG ĐÀI IP ZED-3 SE30P-12-30-2
 • Model: ZED-3 SE30P-12-30-2
 • 12 cổng FXO tiếp nhận được tín hiệu tương tự (2 CO4) - 30 User IP(2 gói License)
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}
 • TỔNG ĐÀI IP ZED-3 SE30P-28-30-6
 • Model: ZED-3 SE30P-28-30-6
 • 28 FXO ports (6 CO4) - 30 User IP (2 gói License)
 • Giảm giá 1-5% cho đơn hàng lắp đặt trị giá trên 30 triệu
 • {Giá: Liên hệ}