Bộ lưu điện tổng đài

Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100/200 - thời gian 10h - 12h (bao gồm nguồn và acqui)

 • Giá: 4 617 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: E1012-KX-TDA100/200
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100/200 - thời gian 10h - 12h (bao gồm nguồn và acqui) bao gồm:- 1 nguồn KX-TDA200- 1 Acqui 12V100Ah- Thời gian lưu: 10h-12h
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Bộ lưu điện dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA600 - Thời gian 10h - 12h (Đã bao gồm nguồn & Acqui)

 • Giá: 4 617 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: E1012-KX-TDA600
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Bộ lưu điện dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA600 (Đã bao gồm nguồn & Acqui) - Thời gian 10h - 12h (bao gồm nguồn và acqui) bao gồm:- 1 nguồn KX-TDA600- 1 Acqui 12V100Ah- Thời gian lưu: 10h - 12h ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100/200 - thời gian 6h - 8h (bao gồm nguồn và acqui)

 • Giá: 3 969 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: E68H-KX-TDA100/200
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100/200 - thời gian 6h - 8h (bao gồm nguồn và acqui) bao gồm:- 1 nguồn KX-TDA200- 1 Acqui 12V70Ah- Thời gian lưu: 6h-8h
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Bộ lưu điện dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA600 - Thời gian 6h - 8h (Đã bao gồm nguồn & Acqui)

 • Giá: 3 969 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: E68H-KX-TDA600
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Bộ lưu điện dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA600 (Đã bao gồm nguồn & Acqui) - Thời gian 6h - 8h (bao gồm nguồn và acqui) bao gồm:- 1 nguồn KX-TDA600- 1 Acqui 12V70Ah- Thời gian lưu: 6h - 8h ...
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100/200 - thời gian 2h - 4h (bao gồm nguồn và acqui)

 • Giá: 2 236 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Model: E24H-KX-TDA100/200
 • Hãng sản xuất: Việt Nam
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Thuế:+ VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Bộ lưu điện Elecson dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100/200 - thời gian 2h - 4h (bao gồm nguồn và acqui) bao gồm:- 1 nguồn KX-TDA200- 1 Acqui 12V10Ah- Thời gian lưu: 2h-4h
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995
 • Giá: 5 175 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Giá: 7 275 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Giá: 8 025 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • Giá: 14 325 000 VNĐ
  (Chưa VAT)
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}