Ghi âm dùng cho tổng đài

Hộp thư thoại dùng cho các loại tổng đài EVM8100A

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: EVM-8100A
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Hệ thống trả lời tự động và hộp thư thoại - 04 cổng giao tiếp - 511 hộp thư thoại - Thời gian lưu trử 100-120 giờ - Ngôn ngữ: English, Vietnam
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Hộp thư thoại dùng cho các loại tổng đài EVM2030

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: EVM-2030
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Hệ thống hộp thư thoại 2 port, 3 giờ.Dấu hiệu ngày tháng, thời gian trong bản tin.Có thể thay đổi thời gian ghi bản tin.Có thể thay đổ số bản tin trên 1 hộp thư thoại
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Card EVM83-4LC

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Hộp thư thoại dùng cho các loại tổng đài EVM2010A

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: EVM-2010A
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Hệ thống trả lời tự động 02 cổng giao tiếp(có thể nâng cấp) dung lượng 60 phút. Ngôn ngữ: English, Vietnam
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Hộp thư thoại dùng cho các loại tổng đài EVM2030A

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: EVM-2030A
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Hệ thống trả lời tự động và hộp thư thoại - 02 cổng giao tiếp - 255 hộp thư thoại - Thời gian lưu trử 2.5-3.5 giờ - Ngôn ngữ: English, Vietnam
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Hộp thư thoại dùng cho các loại tổng đài EVM8200A

 • {Giá: Liên hệ}
 • Model: EVM-8200A
 • Nhà cung cấp: VCTEL
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thuế: + VAT 10%
 • + Thông số kỹ thuật sản phẩm
  Hệ thống trả lời tự động và hộp thư thoại - 04 cổng giao tiếp - 511 hộp thư thoại - Thời gian lưu trử 200-240 giờ - Ngôn ngữ: English, Vietnam
 • Xem chi tiết >>

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995

Hộp thư thoại dùng cho các loại tổng đài EVM1001

Giá sản phẩm

 • Số lượng > 10: Liên Hệ
 • Liên hệ dự án
 • Để biết chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ : online@vctel.com hoặc (04) 35 37 5995
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}
 • {Giá: Liên hệ}