Tổng đài Siemens

Tổng đài Siemens Hipath 1120/1150/1190
(18/10/2012 14h:53')
Xem tiếp >>
Tổng đài Siemens Hipath 1120/1150/1190
(18/10/2012 14h:52')
Xem tiếp >>
Tài liệu chi tiết về tổng đài Simen Hipath 4000
(5/7/2012 14h:33')
Dưới đây là tài liệu hướng dẫn chi tiết về tổng đài Simen Hipath 4000 các bạn tham khảo link dowload nhé
Xem tiếp >>
Cấu hình tổng đài Siemens Hipath 1120
(3/7/2012 9h:54')
SIEMENS HiPath 1120-2-08 – 02 trung kế và 08 thuê bao (mở rộng tối đa 06 CO và 16 Ext)
Xem tiếp >>
DSS500-Standard Bàn lập trình dùng cho tổng đài Siemens Hipath 1100
(3/7/2012 9h:53')
Điện thoại Siemens DSS 500 - Standard: Bàn kỹ thuật số màn hình hiển thị, 24 phím chức năng.
Xem tiếp >>
Profiset 3030 - Bàn lập trình dùng cho tổng đài Siemens Hipath 1100
(3/7/2012 9h:52')
Điện thoại Siemens Profiset 3030: lập trình tổng đài. Bàn lập trình dùng cho tổng đài Siemens 1100. Tính năng chống làm phiền cho phép khoá cuộc gọi khi bạn đang bận. Thoại hội nghị,cho phép nhiều bên tham gia. ...
Xem tiếp >>
Siemens Hipath 3750
(3/7/2012 9h:50')
HiPath 3750 được thiết kế theo dạng rack hoặc để sàn. Hệ thống thông tin nhiều tính năng cao cấp hỗ trợ 384 máy analog, UPS, modem IDSN, 2 cổng V24, 7 khe trống, cáp nguồn, tài liệu và emerald ...
Xem tiếp >>