Giải pháp tổng đài

Các dạng kết nối với tổng đài
(3/7/2012 10h:22')
Truy cập các mạng công cộng tương tự hoặc số, Mạng kết nối thông qua IP, Các điện thoại kỹ thuật số dòng 9 Series và Reflexes, Các điện thoại IP phone dòng 8 Series Extended Edition, Kết nối với ...
Xem tiếp >>
Cấu hình Dung lượng
(3/7/2012 10h:21')
OmniPCX Office Compact Edition, loại khung treo tường, Có 3 loại khung tùy theo nhu cầu về dung lượng: OmniPCX Office Unit 1, Unit 2 và Unit 3 là cơ bản và có thể kết hợp, Pin dự phòng khoảng ...
Xem tiếp >>
Giải pháp dành cho khách sạn
(3/7/2012 10h:19')
Tích hợp giải pháp dành cho khách sạn, Dịch vụ cho bộ phần FO, dịch vụ cho khách (thông điệp, ngôn ngữ..), Hộp thư thoại cho khách, Cuộc gọi báo thức, Thể hiện trạng thái phòng, Dịch vụ trả trước, ...
Xem tiếp >>
Xây dựng tổng đài cho văn phòng ảo
(3/7/2012 8h:40')
Xem tiếp >>
Tổng đài là gì ?
(29/6/2012 16h:39')
Tổng đài là 1 hệ thống chuyển mạch giúp cho các đầu cuối gọi cho nhau và gọi ra ngoài trên một số đường thuê bao của các nhà cung cấp
Xem tiếp >>