14h:53' - 18/10/2012
Tổng đài Siemens Hipath 1120/1150/1190
Tổng đài Siemens Hipath 1120/1150/1190Mời tham khảo hướng dẫn tại đây Tổng đài Siemens Hipath 1120/1150/1190Tài liệu hướng dẫn lập trình bằng bàn Key của tổng đài Hipath 1120/1150/1190 tại đâyTổng đài Siemens Hipath 2000Mời tham khảo hướng dẫn tại đây
Share
In bài viết  Email bài này  Đưa vào Favorites
Số lượt đọc bài viết: 1938