Tổng đài Avaya

Thành phần hệ thống tổng đài Avaya
(6/7/2012 13h:39')
AVAYA đứng đầu thế giới về các hệ thống, ứng dụng, và dịch vụ công nghệ thông tin. AVAYA thiết kế, xây dựng và quản lý mạng thông tin liên lạc cho doanh nghiệp. Các khách hàng của AVAYA rất ...
Xem tiếp >>