Kiến thức về Voip

Tài liệu giải pháp tổng đài Call Center voip
(12/7/2012 14h:15')
Dưới đây là tài liệu giải pháp tổng đài Call Center Contact Center mời các bạn dowload tại link
Xem tiếp >>
Khái niệm căn bản về NAT
(3/7/2012 8h:38')
Xem tiếp >>
Giao thức Sip
(3/7/2012 8h:32')
Xem tiếp >>
Các thắc mắc thường gặp về điện thoại IP
(29/6/2012 16h:51')
Các thắc mắc thường gặp về điện thoại IP
Xem tiếp >>