9h:54' - 3/7/2012
Cấu hình tổng đài Siemens Hipath 1120
1. SIEMENS HiPath 1120-2-08 – 02 trung kế và 08 thuê bao (mở rộng tối đa 06 CO và 16 Ext)- 01 Khung chính 02 khe cắm, tích hợp sẵn 2CO/08 Ext, thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN.2. SIEMENS HiPath 1120-4-12 – 04 trung kế và 12 thuê bao (mở rộng tối đa 06 CO và 16 Ext) - 01 Khung chính 02 khe cắm, tích hợp sẵn 2CO/08 Ext, thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN.- 01 Card EB2/04 mở rộng 2 trung kế và 04 máy nhánh- 01 cable for EB kết nối giữa khung tổng đài với card EB2/043. SIEMENS HiPath 1120-6-16 – 06 trung kế và 16 thuê bao (mở rộng tối đa 06 CO và 16 Ext) - 01 Khung chính 02 khe cắm, tích hợp sẵn 2CO/08 Ext, thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN.- 02 Card EB204 mở rộng 2 trung kế và 04 máy nhánh - 01 cable for EB kết nối gữa khung tổng đài với card EB2/04  
Share
In bài viết  Email bài này  Đưa vào Favorites
Số lượt đọc bài viết: 2152