Tổng đài LG Ericsson

LG Ericsson aria tính năng vượt trội
(3/7/2012 9h:59')
LG Ericsson aria tính năng vượt trội
Xem tiếp >>
Tổng đài LG- Ericsson iPecs-MG: giải pháp không dây sử dụng điện thoại DECT
(3/7/2012 9h:57')
Tổng đài iPECS-MG là một giải pháp IP toàn diện cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ. iPECS-MG với công nghệ tích hợp giữa TDM và IP, iPECS-MG được coi là giải pháp đáp ứng được những xu hướng công nghệ ...
Xem tiếp >>