Thông tin đấu thầu

Cục Thuế tỉnh Phú Yên mời thầu Mua sắm đồ gỗ nhà làm việc Chi cục Thuế huyện Đồng Xuân.
(19/10/2012 10h:54')
Xem tiếp >>
Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu Xây dựng phần mềm tổng hợp thông tin tính chỉ số ICT Index.
(19/10/2012 10h:53')
Xem tiếp >>
Tổng cục Hải quan mời thầu Cung cấp mũ kê pi, giầy đen cao cổ và áo quần đi mưa cho Tổng cục Hải quan năm 2012
(19/10/2012 10h:52')
Xem tiếp >>
Tổng cục Hải quan thông báo kế hoạch thầu
(19/10/2012 10h:52')
Xem tiếp >>
Cục Thuế tỉnh An Giang mời thầu Nhà làm việc khối mở rộng, nhà làm việc khối cải tạo, nhà xe nhân viên, nhà để máy phát điện, bể nước ngầm – nhà để máy bơm, sân vườn
(19/10/2012 10h:51')
Xem tiếp >>
Cục thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu Mua sắm máy phát điện cho các Chi cục Thuế và Cục thuế tỉnh Đồng Tháp
(19/10/2012 10h:51')
Xem tiếp >>
Cục CNTT, Tổng cục Dự trữ Nhà nước mời thầu Cung cấp trang thiết bị và dịch vụ tin học cho các đơn vị của Tổng Cục Dự trữ nhà nước.
(19/10/2012 10h:50')
Xem tiếp >>
Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu mời thầu Di dời hồ sơ, tài liệu, phương tiện làm việc
(19/10/2012 10h:49')
Xem tiếp >>
CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ mời thầu Mua sắm 03 xe ô tô phục vụ công tác.
(19/10/2012 10h:49')
Xem tiếp >>
Cục thuế tỉnh Điện Biên mời thầu Xây lắp trụ sở làm việc, nhà công vụ và các hạng mục phụ trợ.
(19/10/2012 10h:46')
Xem tiếp >>
Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu mời thầu Di dời hệ thống thiết bị tin học và đấu nối hệ thống nguồn tập trung.
(19/10/2012 10h:46')
Xem tiếp >>
Cục thuế tỉnh Lạng Sơn mời thầu Mua sắm ôtô phục vụ công tác
(19/10/2012 10h:45')
Xem tiếp >>
Cục Thuế thành phố Hải Phòng mời thầu Mua sắm đồ gỗ nội thất
(19/10/2012 10h:45')
Xem tiếp >>
Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh mời thầu xây lắpTrụ sở Kho bạc Nhà nước Bình Chánh
(19/10/2012 10h:44')
Xem tiếp >>