Thông tin đấu thầu

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan mời thầu Gói thầu số 11
(19/10/2012 10h:23')
Xem tiếp >>
Cục Thuế tỉnh Phú Yên mời thầu Mua sắm đồ gỗ nhà làm việc Chi cục Thuế huyện Đồng Xuân.
(19/10/2012 10h:23')
Xem tiếp >>
CỤC THUẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU mời thầu Mua sắm xe ôtô cho Văn phòng Cục Thuế
(19/10/2012 10h:22')
Xem tiếp >>
CỤC THUẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU thông báo kế hoạch thầu Mua sắm xe ôtô cho Văn phòng Cục Thuế
(19/10/2012 10h:22')
Xem tiếp >>
Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu mời thầu Cung cấp lắp đặt hệ thống Camera quan sát KBNN Bà Rịa, KBNN Tân Thành, KBNN Long Điền, KBNN Đất Đỏ.
(19/10/2012 10h:21')
Xem tiếp >>
Cục Tin học và Thống kê tài chính mời thầu Xây dựng các chuyên trang trên portal Bộ Tài chính.
(19/10/2012 10h:20')
Xem tiếp >>
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch thầu Cung cấp trang thiết bị máy photo-copy cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
(19/10/2012 10h:19')
Xem tiếp >>
Cuc Thuế tỉnh Trà Vinh mời thầu mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng.
(19/10/2012 10h:19')
Xem tiếp >>
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh mời thầu Cung cấp trang thiết bị máy photo-copy cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
(19/10/2012 10h:18')
Xem tiếp >>
Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh mời thầu Mua kệ lưu trữ.
(19/10/2012 10h:18')
Xem tiếp >>
Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh mời thầu Mua kệ lưu trữ.
(19/10/2012 10h:17')
Xem tiếp >>
CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NINH mời thầu Mua sắm 01 (một) xe ô tô dùng chung 05 chỗ ngồi
(19/10/2012 10h:16')
Xem tiếp >>
Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh mời thầu Cung cấp và lắp đặt thang máy.
(19/10/2012 10h:15')
Xem tiếp >>
Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh mời thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hoà không khí.
(19/10/2012 10h:15')
Xem tiếp >>