Thông tin đấu thầu

Cục CNTT & Thống kê Hải quan mời thầu Xây dựng triển khai hệ thống thông tin quản lý kế toán ấn chỉ ngành Hải quan.
(19/10/2012 10h:33')
Xem tiếp >>
Kho bạc NN Hà Nội thông báo kế hoạch thầu
(19/10/2012 10h:33')
Xem tiếp >>
CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ BÀ RỊA mời thầu Cung cấp, thi công Hệ thống chống sét lan truyền hệ thống CNTT
(19/10/2012 10h:32')
Xem tiếp >>
CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ BÀ RỊA thông báo kế hoạch thầu Cung cấp, thi công Hệ thống chống sét lan truyền hệ thống CNTT
(19/10/2012 10h:32')
Xem tiếp >>
Cục Thuế tỉnh Lai Châu mời thầu Mua sắm trang thiết bị văn phòng
(19/10/2012 10h:31')
Xem tiếp >>
Cục CNTT & Thống kê Hải quan mời thầu Trang bị hệ thống chống sét cho các Chi cục, Cục hải quan tỉnh, thành phố.
(19/10/2012 10h:30')
Xem tiếp >>
Cục CNTT & Thống kê Hải quan mời thầu Mua sắm thiết bị CNTT trang bị cho các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục.
(19/10/2012 10h:29')
Xem tiếp >>
Cục CNTT & Thống kê Hải quan mời thầu Thuê dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị CNTT cho các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục.
(19/10/2012 10h:28')
Xem tiếp >>
Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh mời thầu xây dựng phòng máy chủ mới
(19/10/2012 10h:27')
Xem tiếp >>
Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Giang mời thầu thuê nhà làm việc cho Chi cục Thuế huyện Tân Phú
(19/10/2012 10h:26')
Xem tiếp >>
Trung tâm Dữ liệu và Xử Lý thông tin - Cục Tin học - Bộ Tài chính mời thầu Cập nhật dữ liệu quyết toán ngân sách năm 2009 vào CSDL thu chi ngân sách.
(19/10/2012 10h:26')
Xem tiếp >>
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch thầu Xây dựng phòng máy chủ dự phòng cho Cục Hải quan TP
(19/10/2012 10h:25')
Xem tiếp >>
Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Giang mời thầu thuê nhà làm việc cho Chi Cục thuế huyện Định Quán
(19/10/2012 10h:25')
Xem tiếp >>
Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh mời thầu Xây dựng phòng máy chủ dự phòng
(19/10/2012 10h:24')
Xem tiếp >>