Thông tin đấu thầu

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa mời thầu Cung cấp, lắp đặt máy vi tính và màn hình máy vi tính
(24/10/2012 14h:53')
Xem tiếp >>
Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu Mua sắm xe ô tô 16 chỗ ngồi
(24/10/2012 14h:52')
Xem tiếp >>
Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu Mua sắm xe ô tô 5 chỗ và 7 chỗ ngồi
(24/10/2012 14h:51')
Xem tiếp >>
Cục Thuế thành phố Đà Nẵng mời thầu Cung cấp và lắp đặt máy photocopy.
(24/10/2012 14h:50')
Xem tiếp >>
Cục Thuế thành phố Đà Nẵng mời thầu Cung cấp máy điều hoà không khí.
(24/10/2012 14h:49')
Xem tiếp >>
Cục Thuế thành phố Đà Nẵng mời thầu Mua sắm xe ô tô.
(24/10/2012 14h:49')
Xem tiếp >>
Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh mời thầu Cung cấp, lắp đặt máy điều hoà không khí.
(24/10/2012 14h:48')
Xem tiếp >>
Cục Thuế tỉnh Bình Phước mời thầu mua sắm xe ôtô 5 chỗ ngồi.
(24/10/2012 14h:47')
Xem tiếp >>
Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng mời thầu Mua sắm thiết bị âm thanh tại Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng năm 2012
(24/10/2012 14h:47')
Xem tiếp >>
Cục thuế tỉnh Lào Cai mời thầu Mua sắm xe ô tô
(23/10/2012 8h:53')
Xem tiếp >>
Cục thuế Tỉnh Bình phước mời thầu xây lắp
(22/10/2012 10h:30')
Xem tiếp >>
Cục thuế Tỉnh Bình Phước mời thầu Mua sắm máy phát điện dự phòng
(22/10/2012 10h:29')
Xem tiếp >>
Cục Thuế tỉnh Bắc Giang mời thầu Mua sắm Ô tô phục vụ công tác chuyên môn.
(22/10/2012 10h:28')
Xem tiếp >>
Trung tâm Tin học, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương thông báo chào hàng cạnh tranh
(19/10/2012 14h:9')
Trung tâm Tin học, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương thông báo chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Mua sắm thiết bị. Hình thức đấu thầu chào hàng cạnh tranh rút ...
Xem tiếp >>