11h:55' - 19/10/2012
Trường Đại học Tài chính - Marketing mời thầu gói thầu số 3 – Xây lắp khối nhà Ký túc xá sinh viên.
THÔNG BÁO MỜI THẦU -        Tên bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Marketing.-        Tên gói thầu: Gói thầu số 3 – Xây lắp khối nhà Ký túc xá sinh viên.-        Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình Ký túc xá – thư viện Trường Đại học Tài chính - Maketing-        Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.-        Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.-        Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 11 năm 2012 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 22 tháng  11  năm 2012 (trong giờ hành chính).-        Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án Trường Đại học Tài chính - Marketing.+               Địa chỉ: 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM.+               Điện thoại: 08.66536855.-        Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng/ 1 bộ.-        Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý dự án Trường Đại học Tài chính – Marketing.-        Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 11  năm 2012.-        Bảo đảm dự thầu: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng). Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng.-        Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 11  năm 2012, tại Ban Quản lý dự án Trường Đại học Tài chính - Marketing (2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM).            Trường Đại học Tài chính - Marketing kính mời đại diện các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.