14h:9' - 19/10/2012
Trung tâm Tin học, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương thông báo chào hàng cạnh tranh
Trung tâm Tin học, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương thông báo chào hàng cạnh tranhTrung tâm Tin học, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương thông báo chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Mua sắm thiết bị. Hình thức đấu thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước. Mời các nhà thầu tham khảo HSYC chào hàng từ ngày 20 tháng 02 năm 2012 đến hết ngày 24 tháng 02 năm 2012 (trong giờ hành chính) tại Phòng 404, số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.- Tên Bên mời thầu: Trung tâm Tin học, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị.- Tên dự án (đề tài): Xây dựng Website và cơ sở dữ liệu về công nghiệp hóa dược Việt Nam.- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 20 tháng 02 năm 2012 đến ngày 24 tháng 02 năm 2012 (trong giờ hành chính).- Địa chỉ phát hành: Phòng 404 nhà 4 tầng, số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 16 giờ 00phút, ngày 24 tháng 02 năm 2012 tại Phòng 404, số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.