10h:52' - 19/10/2012
Tổng cục Hải quan thông báo kế hoạch thầu
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU  Tổng cục Hải quan.- Địa chỉ: Lô E3, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.- Điện thoại: 04 44520606/ 0904054041.- Email: phongqlkt.hq@gmail.com2. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 2245/QĐ-TCHQ ngày 08/10/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.   4. Chủ đầu tư: Tổng cục Hải quan.                                                         5. Giá gói thầu: 6.550.000.000 đồng (Sáu tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng; đã bao gồm các loại thuế, chi phí, giao nhận, vận chuyển…).6. Thời gian đăng tải kế hoạch đấu thầu: kể từ ngày 11/10/2012.Nội dung của kế hoạch đấu thầu:  STT Tên gói thầu Giá gói thầu (VNĐ) Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng 01 Cung cấp mũ kê pi, giầy đen cao cổ và áo quần đi mưa cho Tổng cục Hải quan năm 2012 6.550.000.000 Nguồn vốn ngân sách nhà nước giao cho Tổng cục Hải quan năm 2012 Đấu thầu rộng rãi trong nước Một túi hồ sơ. Quý IV-2012 Hợp đồng trọn gói Tối đa là 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực Tổng giá gói thầu 6.550.000.000