13h:50' - 19/10/2012
Tổng cục Hải quan mời thầu Mua sắm trang thiết bị mạng WAN, bảo mật cho Tổng cục và các Cục Hải quan.
THÔNG BÁO MỜI THẦU-    Tên Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị mạng WAN, bảo mật cho Tổng cục và các Cục Hải quan.- Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị mạng WAN, bảo mật cho Tổng cục và các Cục Hải quan.- Nguồn vốn: Kinh phí NSNN năm 2012.-    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.-    Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 phút ngày 29/10/2012  đến trước   15 giờ 15 phút ngày 13/11/2012.-    Địa chỉ bán HSMT: Bộ phận Kế toán - Phòng 5.12, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.44520606. Fax: 04.44520656/ 04.4520676.-    Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.-    Địa chỉ nhận HSDT: Cục CNTT & Thống kê Hải quan, địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hoà,  Cầu Giấy, Hà Nội.-    Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 15 phút ngày 13/11/2012.-    Bảo đảm dự thầu: 1.300.000.000 VNĐ bằng bảo lãnh ngân hàng.HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 13/11/2012 tại Phòng Họp, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Bên mời thầu – Tổng cục Hải quan kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.