10h:52' - 19/10/2012
Tổng cục Hải quan mời thầu Cung cấp mũ kê pi, giầy đen cao cổ và áo quần đi mưa cho Tổng cục Hải quan năm 2012
THÔNG BÁO MỜI THẦU - Tên Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.- ĐT liên hệ: : 04 44520606/ 0904054041.- Tên gói thầu: Cung cấp mũ kê pi, giầy đen cao cổ và áo quần đi mưa cho Tổng cục Hải quan năm 2012.- Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước giao cho Tổng cục Hải quan năm 2012.        - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.       - Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ.- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: từ ngày 22/10/2012 đến trước 09 giờ 30 phút ngày 07/11/2012 (trong giờ hành chính).- Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Vụ Tài vụ Quản trị-Tổng cục Hải quan+ Địa chỉ: Tầng 12, Lô E3, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội;+ Số điện thoại: 04 44520606/ 0904054041.- Giá bán 1 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng. - Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Vụ Tài vụ Quản trị - Tổng cục Hải quan (Tầng 12, Lô E3, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút ngày 07/11/2012.  - Bảo đảm dự thầu:+ Số tiền: 130.000.000 VNĐ (Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn).+ Đồng tiền sử dụng: Đồng Việt Nam.+ Hình thức bảo đảm: Giấy bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tiền mặt. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 phút ngày 07/11/2012, tại Tổng cục Hải quan (Vụ Tài vụ Quản trị), Tầng 12, Lô E3, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Tổng cục Hải quan kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.