13h:42' - 19/10/2012
Tổng cục Dự trữ Nhà nước mời thầu 3 gói thầu
THÔNG BÁO MỜI THẦU            1. Tên bên mời thầu: Tổng cục Dự trữ Nhà nước            2. Gói thầu:- Gói thầu số 01: Cung cấp 500 tấn phôi thép cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Thanh Hóa.- Gói thầu số 02: Cung cấp 1.500 tấn nhôm thỏi cho các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Nội, Đông Bắc, Thanh Hóa.- Gói thầu số 03: Cung cấp 330 tấn đồng thỏi cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Nội.            3. Tên dự án: Chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao            4.  Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.            5.  Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.            6.  Thời gian phát hành HSMT và nhận HSDT: Từ ngày 30/10/2012 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính của các ngày làm việc theo quy định).            7. Địa điểm bán HSMT: Phòng số 3, tầng 3, Văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Ngõ 343 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội).            8. Giá bán hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng/bộ.            9. Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Hội trường tầng 7 - Tổng cục Dự trữ Nhà nước.            10. Đóng thầu: 9h ngày 20/11/2012.            11. Mở thầu: 10h ngày 20/11/2012.            HSDT sẽ được mở công khai trước đại diện các nhà thầu tại Hội trường tầng 7 - Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Ngõ 343 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội).            Tổng cục Dự trữ Nhà nước kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.            Để biết thêm thông tin xin mời liên hệ tại Văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Ngõ 343 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội); điện thoại: (04).37625639; (04).37625698; (04).37625651./.