10h:44' - 19/10/2012
Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh mời thầu xây lắpTrụ sở Kho bạc Nhà nước Bình Chánh
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU Kho bạc Nhà nước TP.HCM-          Địa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, Quận 1 TP.HCM-          Điện thoại: 08.38218134/ Fax: 08.38218134/ E-mail: hain20@vst.gov.vn Tên dự án: Xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Bình Chánh - TP.HCM. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: số 960/QĐ-KBNN ngày 04/10/2012 do Phó  Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quốc Vinh phê duyệt. Chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh Tổng mức đầu tư: 28.212.425.000 đồng.Nội dung của kế hoạch đấu thầu:  STT Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng 1 Thi công xây lắp 19.835.880.000đ Vốn đầu tư phát triển ngành Đấu thầu rộng rãi trong nước Một giai đoạn, một túi hồ sơ  Quý IV/2012 Theo đơn giá điều chỉnh 530 ngày 2 Thiết bị (07 gói thầu) 4.097.306.000đ Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu   Quý IV/2012 Trọn gói Theo tiến độ dự án 2.1 Cung cấp, lắp đặt quầy giao dịch 402.982.000 Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu   Quý IV/2012 Trọn gói 180 ngày 2.2 Cung cấp, lắp đặt cửa kho tiền 51.400.000 Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu   Quý IV/2012 Trọn gói 180 ngày 2.3 Cung cấp, lắp đặt điều hoà nhiệt độ 1.811.973.000 Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu   Quý IV/2012 Trọn gói 180 ngày 2.4 Hệ thống PCCC và bơm chữa cháy 774.773.000 Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu   Quý IV/2012 Trọn gói 180 ngày 2.5 Cung cấp, lắp đặt thang tải 300kg, 02 điểm dừng 225.000.000 Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu   Quý IV/2012 Trọn gói 180 ngày 2.6 Cung cấp, lắp đặt mạng vi tính, điện thoại, chống sét lan truyền 281.178.000 Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu   Quý IV/2012 Trọn gói 180 ngày 2.7 Cung cấp lắp đặt trạm biến áp 250KVA và đường dây trung thế 550.000.000 Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu   Quý IV/2012 Trọn gói 180 ngày 3 Tư vấn đầu tư xây dựng (07 gói thầu) 1.313.338.000 Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu   Quý IV/2012 Theo tỷ lệ %. Theo tiến độ dự án 3.1 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp 55.379.000 Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu   Quý IV/2012 Theo tỷ lệ %. Theo tiến độ dự án 3.2 Tư vấn lập HSYC và đánh giá HS đề xuất các gói thầu thiết bị 11.738.000 Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu   Quý I/2013 Theo tỷ lệ %. Theo tiến độ dự án 3.3 Tư vấn giám sát thi công xây lắp và thiết bị 457.120.000 Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu   Quý IV/2012 Theo tỷ lệ %. Theo tiến độ dự án 3.4 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị 30.368.000 Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu   Quý II/2013 Theo tỷ lệ %. Theo tiến độ dự án 3.5 Tư vấn kiểm định, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình 159.992.000 Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu   Quý I/2013 Trọn gói Theo tiến độ dự án 3.6 Tư vấn quản lý dự án 448.741.000 Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu   Quý IV/2012 Theo tỷ lệ %. Theo tiến độ dự án 3.7 Nén tĩnh cọc 150.000.000 Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu   Quý IV/2012 Trọn gói Theo tiến độ dự án 4 Chi phí khác 323.363.000 Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu   Quý IV/2012 Trọn gói Theo tiến độ dự án 4.1 Phí bảo hiểm công trình 46.771.000 Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu   Quý IV/2012 Trọn gói. Theo tiến độ dự án 4.2 Phòng chống mối 186.557.000 Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu   Quý I/2013 Trọn gói Theo tiến độ dự án 4.3 Phí kiểm toán quyết toán 90.035.000 Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu   Quý III/2013 Trọn gói Theo tiến độ dự án   Tổng giá các gói thầu: 25.569.887.000 đồng                                                                                       THÔNG BÁO MỜI THẦU  - Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh- Tên gói thầu: Gói thầu thi công xây lắp- Tên dự án: Xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Bình Chánh -  TP.HCM.- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển ngành.- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.- Thời gian bán HSMT từ 8g30, ngày 22 tháng 10 năm 2012 đến trước 14g30 ngày 14 tháng 11 năm 2012.- Địa điểm bán HSMT: 37 Nguyễn Huệ, Quận 1 TP.HCM, tầng 3, P301, điện thoại: 08.38218134 , Fax: 08.38218134.- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng)- Địa chỉ nhận HSDT: 37 Nguyễn Huệ, Quận 1 TP.HCM, tầng 3, P301, điện thoại: 08.38218134 , Fax: 08.38218134.- Thời điểm đóng thầu: 14g30 ngày 14 tháng 11 năm 2012.- Bảo đảm dự thầu: 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng chẵn) bằng hình thức bảo đảm ngân hàng. HSDT sẽ được mở công khai vào 14giờ 30, ngày 14 tháng 11 năm 2012 tại 37 Nguyễn Huệ, Quận 1 TP.HCM, tầng 3, P301. Kho bạc nhà nước thành phố Hồ Chí Minh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.