14h:48' - 24/10/2012
Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh mời thầu Cung cấp, lắp đặt máy điều hoà không khí.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG -     Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.-     Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy điều hoà không khí.-     Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành nguồn sự nghiệp năm 2011 chuyển sang năm 2012 và quỹ phát triển hoạt động ngành của Kho bạc Nhà nước TP.HCM.-     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.-     Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2012 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 11 năm 2012 (trong giờ hành chính).-     Địa chỉ phát hành miễn phí HSYC:Phòng HCQT (Lầu 1) - Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.Địa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.Điện thoại:  08.39151021; Fax 08.39151060-     Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: chậm nhất là trước 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 11 năm 2012.-     Địa chỉ nhận HSĐX (báo giá):Phòng HCQT (Lầu 1) - Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.Địa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.Điện thoại:  08.39151021; Fax 08.39151060Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.