13h:48' - 19/10/2012
Kho bạc Nhà nước An Giang mời thầu Mua 10 máy Photocopy trang bị cho Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã
THÔNG BÁOChào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua 10 máy Photocopy trang bị cho Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-KBAG ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Kho bạc Nhà nước An Giang về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua 10 máy photocopy trang bị cho Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã;  Kho bạc Nhà nước An Giang thông báo tổ chức chào hàng cạnh tranh như sau:1. Tên gói thầu: Mua 10 máy Photocopy trang bị cho Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã.2. KBNN An Giang thông báo đến các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm quan tâm đến gói thầu, tìm hiểu thông tin chi tiết liên hệ KBNN An Giang.3. Địa chỉ liên hệ: Kho bạc Nhà nước An Giang, Số 02, đường Nguyễn Đăng Sơn - phường Mỹ Bình – TP.Long Xuyên - tỉnh An Giang. Điện thoại: 076.3857109, Fax: 076.3852541.4. Thời gian thực hiện:- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ 8 giờ ngày 19 /10/2012- Thời gian nhận hồ sơ đề xuất từ 8 giờ ngày 19/10/2012- Thời gian đóng và mở thầu vào lúc 14 giờ ngày 29/10/20125. Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu là: 1.000.000 đồng (khi đến mua HSYC phải đem theo giấy giới thiệu của đơn vị)./.