10h:45' - 19/10/2012
Cục thuế tỉnh Lạng Sơn mời thầu Mua sắm ôtô phục vụ công tác
THÔNG BÁO MỜI THẦU             - Tên bên mời thầu:     Cục thuế tỉnh Lạng Sơn- Tên gói thầu: Mua sắm ôtô phục vụ công tác- Tên dự án: Mua sắm ôtô phục vụ công tác- Nguồn vốn: Ngân sách NN- Hình thức lựa chọn nhà thầu:  đấu thầu rộng rãi trong nước.- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ, ngày 8 tháng 10 năm 2012 đến trước 8 giờ, ngày 12 tháng 10 năm 2012. (trong giờ hành chính)            - Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Cục thuế tỉnh Lạng SơnSố 47, Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn       Điện thoại: 0253775101 -   Fax: 0253.870146.- Mỗi nhà thầu được nhận 1 bộ hồ sơ mời thầu (không thu tiền)- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng HC-QT-TV-AC Cục thuế tỉnh Lạng Sơn- Thời điểm đóng thầu: 8 giờ ngày 12/10/2012- Bảo đảm dự thầu: 1% của gói thầu- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 12/10/2012 tại Cục thuế tỉnh Lạng Sơn.Cục thuế tỉnh Lạng Sơn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.