14h:53' - 24/10/2012
Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa mời thầu Cung cấp, lắp đặt máy vi tính và màn hình máy vi tính
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy vi tính và màn hình máy vi tính cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà- Nguồn vốn: Tổng cục Thuế cấp theo kế hoạch hàng năm.- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 24 tháng 10 năm 2012 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2012 (trong giờ hành chính).- Địa chỉ phát hành: tại Phòng Tài Vụ Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, số 05 Pasteur, Phường Xương Huân, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại / Fax / E-mail: 058.3824371 / 058.3821918 / phcqttv.khh@gdt.gov.vn  .- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 09 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2012 tại Phòng Tài Vụ Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, số 05 Pasteur, Phường Xương Huân, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.