14h:52' - 24/10/2012
Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu Mua sắm xe ô tô 16 chỗ ngồi
THÔNG BÁO MỜI THẦU  -          Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.-   Tên gói thầu: Mua sắm xe ô tô 16 chỗ ngồi phục vụ công tác cho Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Số lượng: 02 xe.-   Tên dự án: Mua sắm xe ô tô phục vụ ngành Thuế Đồng Tháp năm 2012-          Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước.-          Hình thức: Đấu thầu rộng rãi trong nước.-          Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 07 giờ 00 ngày 29 tháng 10 năm 2012 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 12 tháng 11 năm 2012 (trong giờ làm việc hành chính).-          Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 067.3855148 – 3852267     Fax: 067.3856679.-          Giá bán một bộ hồ sơ yêu cầu là 1.000.000 (Một triệu đồng).-          Địa chỉ nhận hồ sơ yêu cầu: Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.         -  Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 12 tháng 11 năm 2012.