10h:30' - 22/10/2012
Cục thuế Tỉnh Bình phước mời thầu xây lắp
THÔNG BÁO MỜI THẦU 1- Cục thuế Tỉnh Bình phước có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo luật Đấu thầu gói thầu xây lắp: Xây dựng các hạng mục: nhà làm việc chính (Phần xây dựng, phần lắp đặt hệ thống điện, nước, PCCC cách tường, chống sét, điện thoại); Nhà công vụ, tháo dỡ công trình cũ; san lấp mặt bằng; Cổng + hàng rào+ nhà bảo vệ+ kè đá; Nhà xe cán bộ và khách; nhà để máy phát điện; Sân vườn; hệ thống điện ngoài nhà; hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; bể nước ngầm 50m3 ; máy bơm nước sinh hoạt công trình Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.- Địa điểm xây dựng: Phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.- Hình thức lựa chọn nhà thầu :  Đấu thầu rộng rãi  trong nước - Phương thức lựa chọn nhà thầu :  Đấu thầu 01 túi hồ sơ - Thời gian cung cấp lắp đặt :  Tối đa 360 ngày ( Bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ)- Nguồn vốn : Ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành thuế2- Cục thuế Bình Phước mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.3- Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá 1.000.000 đ ( Một triệu đồng chẵn ) tại Cục thuế Bình Phước. Số 620 QL 14 Phường Tân Phú -Thị xã Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước. - Điện thoại :  06513.879.937              Fax : 06513.879.1954- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 7h 30 ngày 01 tháng 11 năm 2012 đến trước  11h 30 ngày  15 tháng   11  năm 2012 ( Trong giờ hành chính) tại Cục thuế Bình Phước.5- Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 300.000.000 đ ( Ba trăm triệu đồng chẵn) Hình thức bảo đảm dự thầu được quy định chi tiết trong hồ sơ mời thầu và phải được gửi đến Cục thuế chậm nhất là trước  14      giờ 00 phút (giờ Việt Nam)  ngày 15 tháng 11 năm 20126- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14h 30 phút (giờ Việt Nam) ngày  15 tháng 11 năm 2012 tại  Cục thuế tỉnh Bình Phước7- Địa điểm mở thầu :   Cục thuế Bình Phước 8- Cục thuế kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.