14h:47' - 24/10/2012
Cục Thuế tỉnh Bình Phước mời thầu mua sắm xe ôtô 5 chỗ ngồi.
THÔNG BÁOV/v Mời tham gia chào hàng cạnh tranh             Căn cứ quyết định số 1367/QĐ-CT ngày 15/10/2012 của Cục thuế tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch, hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm xe ôtô 5 chỗ ngồi.Cục Thuế tỉnh Bình Phước tổ chức chào hàng cạnh tranh gói hàng :            - Cung cấp xe ôtô 5 chỗ ngồi.            - Hình thức                                            : Chào hàng cạnh tranh            - Sử dụng nguồn vốn                  : Kinh phí ngành            - Thời gian cung cấp lắp đặt : 30 ngày            Cục Thuế tỉnh Bình Phước kính mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào hàng cạnh tranh gói hàng nói trên.            - Tìm hiểu thông tin và nhận hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh tại :Cục Thuế tỉnh Bình PhướcĐịa chỉ : Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình PhướcĐiện thoại : 0651.879.937            Thời gian thông báo từ ngày  24/10/2012 đến ngày 26/10/2012Thời gian phát hành hồ sơ từ ngày 24/10/2012 đến 8 giờ ngày 30/10/2012Thời gian nhận hồ sơ dự chào hàng cạnh tranh 08 giờ ngày 30/10/2012 đến 11 giờ ngày 30/10/2012Thời gian mở hồ sơ chào hàng cạnh tranh: 15 giờ ngày 30/10/2012.            Mọi hồ sơ dự chào hàng cạnh tranh phải được gửi đến Cục Thuế tỉnh Bình Phước trước 14 giờ ngày 30/10/2012 ( Nhà thầu có thể gửi Hồ sơ chào hàng bằng đường bưu điện nhưng phải đảm bảo đúng ngày giờ quy định)./.