10h:29' - 22/10/2012
Cục thuế Tỉnh Bình Phước mời thầu Mua sắm máy phát điện dự phòng
THÔNG BÁO MỜI THẦU 1- Cục thuế Tỉnh Bình Phước có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo luật Đấu thầu gói thầu Mua sắm máy phát điện dự phòng cho Cục thuế và các Chi cục Thuế thị xã Đồng Xoài, thị xã Bình Long và huyện Chơn Thành thuộc Cục thuế Bình Phước .- Địa điểm cung cấp lắp đặt: thị xã Đồng Xoài, thị xã Bình Long và huyện Chơn Thành  tỉnh Bình Phước.- Hình thức lựa chọn nhà thầu :  Đấu thầu rộng rãi  trong nước - Phương thức lựa chọn nhà thầu :  Đấu thầu 01 túi hồ sơ - Thời gian cung cấp lắp đặt :  Tối đa 45 ngày ( Bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ)- Nguồn vốn : Nguồn vốn ngân sách năm 20122- Cục thuế Bình Phước mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.3- Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá 1.000.000 đ ( Một triệu đồng chẵn ) tại Cục thuế Bình Phước. Số 620 QL 14 Phường Tân Phú -Thị xã Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước. - Điện thoại :  06513.879.937              Fax : 06513.879.1954- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 7h 30 ngày 22 tháng 10 năm 2012 đến trước 11h 30 ngày  01 tháng 11  năm 2012 ( Trong giờ hành chính) tại Cục thuế Bình Phước.5- Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 25.000.000 đ ( Hai mươi lăm triệu đồng chẵn) Hình thức bảo đảm dự thầu được quy định chi tiết trong hồ sơ mời thầu và phải được gửi đến Cục thuế chậm nhất là trước 14      giờ 00 phút (giờ Việt Nam)  ngày 01 tháng 11 năm 20126- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14h 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 01tháng 11 năm 2012 tại  Cục thuế tỉnh Bình Phước7- Địa điểm mở thầu :   Tại Cục thuế Bình Phước8- Cục thuế kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.