13h:45' - 19/10/2012
Cục Hải quan Đồng Nai mời thầu cung cấp máy photocopy, máy scan, sử dụng vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước.
THÔNG BÁO CHÀO HÀNGCục Hải quan Đồng Nai có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu cung cấp máy photocopy, máy scan, sử dụng vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước.Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến gói thầu tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng Tài vụ Quản trị - Cục Hải quan Đồng Nai, địa chỉ: số 9A đường Đồng Khởi, phường Tam Hoà, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, điện thoại: 061.3895 707; 061.3895 732, Fax: 061.3895 721.Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu từ ngày 17/10/2012 đến trước 14giờ 00 ngày 22/10/2012 (trong giờ hành chính). Giá bán một bộ hồ sơ yêu cầu là: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng) tại Phòng Tài vụ Quản trị - Cục Hải quan Đồng Nai, địa chỉ: số 9A đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.Thời điểm đóng thầu: 14giờ 00 ngày 22 tháng 10 năm 2012.Cục Hải quan Đồng Nai kính mời các nhà thầu tham dự./.